Ovan: Olkiluoto 3 i genomskärning med den dubbla kupolen och dubbla skyddsväggar, reaktorhall, epr-reaktor med fyrdubbla ”ångare” (de svarta cylindrarna), och turbinhall.

 Text: Marcus Prest

Olkiluoto 3 är byggt kring en EPR-tryckvattenreaktor. EPR står för European Pressure Reactor. Det är en tysk-fransk design gjord av Framatom (numera Areva) och Siemens. EPR är en 3 plus-generations reaktor vilket innebär att den är konstruerad enligt mycket hårda säkerhetskrav, bland annat fullständiga fyrdubbla säkerhetssystem, samt tekniska lösningar som gör den effektivare än tidigare generationers reaktorer – delvis genom effektivare användning av bränslet. EPR-reaktorn ger en nettoeffekt på cirka1600 megawatt – ingen annan reaktortyp ger idag lika mycket effekt. 1600 megawatt motsvarar nästan de två äldre Olkiluoto 880 MW-reaktorernas samlade förmåga. EPR reaktorn använder sitt uranbränsle cirka17 procent mera effektivt jämfört med andra generationens reaktorer.

Ovan: Olkiluoto 1 med ASeA-Atom/Westinghouse-reaktorn. Notera: till skillnad från olkiluto 3 (och andra 3 plus-generationens reaktorer) ingen bassäng som fångar upp reaktorn ifall av härdsmälta.

Page_21_Image_0002

Ovan:Epr-tryckvattenreaktor, pWr (olkiluoto 3) med separata kretsar för för vattnet som går genom reaktorn och ångan som går genom turbinerna (och sedan kyls ner till flytande form innan den kommer in i ångaren igen).

EPR är en tryckvattenreaktor (PWR – Pressure Water Reactor) och till skillnad från kokvattenreaktorerna (BWR – Boiling Water Reactor) designad med två skilda vattenkretsar. I en tryckvattenreaktor tillåts vattnet i den inre (primära) kretsen, som går genom reaktorn, tack vare det höga trycket inte att förångas trots den höga temperaturen. Det heta vattnet leds genom en ångare (steam generator) som kokar vattnet i den sekundära kretsen som i sin tur driver turbinerna.

Page_14_Image_0002

Ovan: Kokvattenreaktor, bWr (olkiluoto 1 och 2) med enkel vattenkrets där vattnet förångas av reaktorn och körs direkt in i turbinerna. Det innebär att turbinerna blir kontaminerade och delarna som byts ut klassas som radioaktivt avfall. i båda uppläggen kommer kylvattnet i en helt egen krets in från havet (det mörkblåa underst). Den gröna cylindern i båda schemana är generatorn som drivs av turbinerna och som sedan leder sin elektricitet till en transformatorstation varifrån elektriciteten leds ut i världen.

I en kokvattenreaktor tillåts vattnet i kretsen som går genom reaktorn förångas (för att trycket är lägre) och samma vatten som gått genom reaktorn driver turbinerna. Det gör att turbinerna blir radioaktivt kontaminerade och när delar byts ut klassas de utbytta delarna som lågaktivt eller medelaktivt avfall.

Tuire Haavisto – hur kommer det sig att det radioaktiva vattnet som går genom den primära kretsen i reaktorn i en PWR inte kontaminerar vattnet i den sekundära kretsen? Jag menar: hur kommer det sig att strålningen från den primära kretsen kan isoleras med ett rör?
– Det beror på att sekundärkretsens ångare inte tar emot några neutroner som skulle aktivera isotoperna i vattnet i sekundärkretsen. Primärkretsens vatten som är aktivt sönderfaller endast i dotternuklider och förorsakar inte aktivering av sekundärvattnet på andra sidan röret. Förstår du alls vad jag försöker säga?

– Loud and clear.

De tre reaktorerna i Olkiluoto ägs av TVO, Teolisuuden voima (Industrins kraft) ett bolag som i sin tur ägs av den finländska tunga industrin. Elektriciteten från kraftverket säljs till industrin till det pris den kostar att producera. Ibland har de köpande industrierna, till exempel Kemira sålt energin vidare, men i första hand är elektriciteten till för att tillgodose industrins egna behov.