Kim Strandberg.

Det finländska röstningsbe­te­­en­det veckorna innan valet granskas med hjälp av fasta väljarpaneler och regelbundna snabbenkäter.

Text & foto: Ari Nykvist

Sedan valet 2003, har Åbo Akademi haft en viktig roll i det nationella valforskningskonsortiet i samband med riksdagsval. Institutet för samhällsforskning (Samforsk) som numera hör till fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE) har under ledning av professor Kimmo Grönlund huvudansvar för genomförandet också av årets valundersökning. Grönlund är ordförande för Finlands valforskningskonsortium, ett samarbete mellan valforskarna vid Åbo Akademi, Tammerfors universitet och Helsingfors universitet som Justitieministeriet gav 200.000 euro för att utföra valundersökningen.

Den nationella valundersökningen genomförs nu för fjärde gången. Den görs som besöksintervju med drygt 1 200 svarspersoner runtom i landet som får ett personligt besök av en person som intervjuar dem. Statsvetarna vid Åbo Akademi har genom ett systematiskt arbete och med hjälp av resurser från toppenheten i demokratiforskning (2006-2014), byggt upp en alltmer uppskattad expertis inom val- och väljarforskning.

– ÅA-forskarna är idag den största och ledande aktören inom den akademiska väljarforskningen i Finland, säger Kimmo Grönlund.

eOpinion 2015 utvecklar nya analysmetoder

Valforskarna vid Samforsk gör i år i samband med valet dessutom en skild elektronisk panelundersökning med namn eOpinion 2015. Specialforskaren Kim Strandberg vid Åbo Akademi i Vasa ansvarar för panelen. Dessutom hör professorerna Kimmo Grönlund och Åsa Bengtsson samt forskarassistenter Thomas Karv i Vasa och Mikko Leino i Åbo hör till projeketet.

– Nätet är en alltmer central informationskälla och utgångspunkt för väljarna och partierna inför val. Att analysera nationella val med hjälp av en elektronisk panelundersökning i flera olika omgångar, ger oss som valforskare ny och viktig information om hur och varför väljarna tycker och tänker på ett visst sätt inför valdagen, hur detta fluktuerar under en kort tidshorisont och hur de sedan slutligen röstar, säger Kim Strandberg.

För att få ihop 1200 deltagare också till e-panelenkäten eOpinion 2015, har Samforsk skickat ut 16.000 inbjudningskort till finskspråkiga och 4.000 kort till svenskspråkiga väljare runtom i landet i åldern 18-75 år. I fem skilda panelenkäter fyra veckor före och en vecka efter valet 19 april, får de cirka 1200 deltagarna via nätet svara på frågor om medievanor, nya vändningar i valdebatten, syn på demokratin, reaktioner på partiernas valkampanjer och reklam med mera.

– Det gemensamma temat är helt enkelt att granska hur det finländska röstningsbeteendet formas veckorna före valet. Och tanken är att vi till och med ska kunna se hur till exempel enskilda företeelser såsom partiledarnas utfrågningar i tv påverkar väljarna veckorna före valdagen. Vilken betydelse till exempel centerledaren Juha Sipiläs familje­tragedi med den plötsligt avlidna sonen har på väljarnivå. Med hjälp av fasta väljarpaneler och regelbundna snabbenkäter som utförs fem gånger med bara en veckas paus mellan dem, får vi snabbt rätt tillförlitliga svar på hur också sådana händelser påverkar väljaropinionerna.

Ännu inte vanligt i Finland

I valet 2011 då Samforsk första gången testade att göra valenkäter på nätet, kunde de sista dagarna före valdagen se en tydlig uppgång i Sannfinländarnas understöd. Kim Strandberg ser också dylika e-paneler som ett bra sätt att utveckla och modernisera de metoder man hittills använt inom valforskningen i Finland och där bland annat Sverige redan länge har använt just elektroniska väljarpaneler. Men det är inte alldeles lätt att få ihop tillräckligt många och olika typers deltagare.

– Omkring 5 % av de som uppmanas anmäla och registrera sig på nätet i dylika enkäter brukar sedan ställa upp, så anmälningsgraden på nätet är låg. Men tanken är att vi också i Finland äntligen kunde få en permanent finansierad nationell valundersökning där även elektroniska väljarpaneler på nätet ingår och på så sätt få mer kunskap om hur nya redskap och kanaler i den politiska kommunikationen påverkar nationella valresultat, påpekar Strandberg.

De första rapporterna från undersökningarna blir tillgängliga i höst. Undersökningens huvudrapport ges ut i bokform våren 2016.