Representanter från ämnet industriell ekonomi vid Åbo Akademi besökte European Innovation Academy. De kom tillbaka med ett pris, nya idéer för kommersialiseringen av sin affärsidé och erfarenheter som kommer att användas i såväl ett slutarbete som i undervisningen.

Text: Nicklas Hägen

 

SHORTCUT, en affärsidé utvecklad vid laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi, valdes av en panel riskkapitalister till en av de tre bästa företagsidéerna vid årets version av European Innovation Academy (EIA) i Turin, Italien, i juli. Shortcut var en av femtio affärsidéer som presenterades i slutet av den tre veckor långa uppstartsacceleratorn.

Presentationen hölls av Henrik Öhman, en av två studerande i industriell ekonomi vid Åbo Akademi som besökte EIA.
Den som sett tv-programmet som i USA kallas Shark Tank, i Sverige Draknästet, i Storbritannien Dragons’ Den och i Finland Leijonan luola har en ganska god uppfattning om hur presentationen, eller ”pitchningen”, vid EIA gick till.

– Vi tränades inför pitchningen av Catherine Moonan som är coach i Dragons’ Den. Hon betonade vikten av att vara klar och tydlig så att det framkommer vilket problem man löser och hur. Sedan ska man vara ärlig så att investerarna vet att man går att lita på, säger Henrik Öhman.
– Efter presentationen hölls en frågestund. Investerarna frågade om siffrorna och marknaden, samt hur vi ska få folk att använda produkten. Efter att ha arbetat intensivt med de här detaljerna i tre veckor har man siffrorna så inpräntade att det inte var några problem att svara.

Shortcut är ett digitalt optimerings- och bokningssystem gemensamt för redare, hamnar, transportbolag och industri (läs mera i MfÅA 1/2016). Målet med acceleratorn var att skapa en färdig produkt på tre veckor, men i och med att Shortcut är en omfattande helhetsservice tar det betydligt längre att skapa något konkret av det. Därför säger sig Öhman vara överraskad över att Shortcut valdes till de tre bästa under evenemanget.

Även om EIA inte var skräddarsytt för just Shortcut, var besöket lärorikt och gav många nya perspektiv som Öhman kommer att använda i sitt examensarbete.
– Man kom i kontakt med branschfolk och fick höra deras professionella åsikter. De såg på vår idé hands-on och sade vad de tycker kunde fungera i olika aspekter som till exempel marknadsföring, säger Öhman.

– För Shortcut har minimum viable product, det vill säga den minsta tjänst vi kan börja med att erbjuda våra kunder innan vi utvecklar den vidare, varit en väldigt viktig fråga som vi har diskuterat mycket och haft många olika åsikter om. Min grupp vid EIA brainstormade mycket över det och fick bra verktyg för att ta reda på vad vi kan erbjuda som kan ge tillräckligt med värde för kunderna. Därmed kan vi också lägga fokus på vad det är för ett problem vi faktiskt löser med vår lösning. Jag hade kanske inte insett hur väldigt viktigt det är.

En del av utbildningen?

Öhman var inte den enda deltagaren från Åbo Akademi. Också studerande Jonas Storholm deltog i tillställningen och akademilektor i industriell ekonomi Magnus Hellström besökte den några dagar. Hellström tyckte evenemanget var lärorikt och säger att det är roligt att föra forskningen vidare ut mot marknaden.

– Vi fick en second eller rentav en third opinion på Shortcut av mycket professionella människor. Vi har rört oss mycket i en Öster­sjökontext och jag kan tänka mig att det finns andra problem att lösa på andra ställen i världen. Tillställningen var inriktad på försäljning från företag till konsument medan vi sysslar med affärer mellan företag, men där fanns definitivt saker vi kan använda, säger Hellström.

Att testa Shortcut var bara en av målsättningarna från laboratoriets sida. Man har planerat att starta ett magisterprogram i kommersialisering av teknologi tillsammans med ämnet internationell marknadsföring vid Åbo Akademi. Tanken är att EIA kunde vara ett led i den utbildningen.

– Vi kunde till exempel ha en kurs i entreprenörskap där priset för de två bästa studerandena kunde vara att de får delta i EIA tre veckor på sommaren. Vid vårt laboratorium är vi intresserade av kommersialiseringen av teknologi, som också finns med i regeringsprogrammet. Det handlar inte alltid om IT-appar man gör på tre veckor, det kan handla om en molekyl eller en service som Shortcut som det tar mycket längre att utveckla, säger Hellström.

– Det finns inte stora bolag nog att anställa alla studerande, och alla kanske inte heller vill arbeta på sådana. Vi vill visa våra studerande att man kan försöka skapa sin egen framtid. Vi vill vara en aktör inom akademin som driver den här utvecklingen.

I egenskap av lektor fascinerades Hellström under sitt korta besök av hur mycket mentorerna sparrade evenemangets deltagare att hela tiden avgränsa problemet ytterligare och samtidigt tutade in att produkten är möjlig att skapa. Öhman säger att iverns baksida kom fram på längre sikt, då det kunde bli ett hinder i arbetet.

– Det är bra att få höra att man kan genomföra sin idé, men när folk inte riktigt inser vad det är man egentligen gör kommer de med lätta lösningar som inte för en vidare för att de börjar i fel ända av problemet. Det bara trycks på utan en tanke på konsekvenserna. Man behöver en blandning, dels framåtanda så man inte stagnerar men dels också en plan, säger Öhman.

Något pris utöver ett diplom fick de vinnande bidragen inte.
– Under presentationen nämnde jag att vi för tillfället inte söker finansiering, utan råd och konsultation. Efteråt var det ändå en av investerarna som gav mig sitt visitkort och bad oss ringa när vi behöver pengar, säger Öhman.
Deltagandet i EIA möjliggjordes med medel från Stiftelsen för Åbo Akademi.

 

EIA – European Innovation Academy
eia

Glada vinnare. Magnus Hellström (t.v.) och Henrik Öhman. Foto: Nicklas Hägen.

European Innovation Academy ordnades i år för fjärde gången och bygger på en idé som ursprungligen är estnisk. 250 personer med varierande bakgrund men med ett gemensamt intresse för entreprenörskap samlades i Turin. De fördelade sig i grupper om fem personer på 50 företagsidéer, sedan fick de med hjälp av föreläsningar och handledning av olika entreprenörer försöka utveckla sina idéer. Ett liknande evenemang hölls också i Nice.

Under den första veckan bygger man team och bearbetar idéer. Under den andra veckan bygger man upp en affärsmodell innan man under den sista veckan fokuserar på själva presentationen.

– I Finland har vi koncentrerat oss på tävlingar som Slush och Shift där man presenterar en färdig idé och hittas av de stora investerarna. EIA är mera en skola eller akademi, man kan komma hit med en outvecklad idé som accelereras från idé till produkt som man sedan kan utveckla vidare, säger Henrik Öhman, studerande i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

– Informationen vi fick ta del av är säkert allmänt tillgänglig, men det är svårt att få den i ett format där man förstår det viktigaste. I den här omgivningen får du den så att du förstår vad som är viktigt. Med hjälp av handledaren kan du sedan skräddarsy idén och ta det som är viktigt för dig och din affärsmodell. Om du har en specifik produkt kanske ett patent är A och O, men om du har en generisk service i stil med Shortcut är det inte patenten utan kvaliteten i det man gör som är det viktiga. Man måste fokusera på olika saker.