Elena Belokurova. Foto: Privat.

Doktor Elena Belokurova undervisar i statsvetenskap vid Centret för europeiska studier vid European University i Sankt Petersburg. MfÅA intervjuade henne om farhågorna för de västliga sanktionerna mot Ryssland i april ifjol. Det här är en uppföljning.

Text: Marcus Prest

Vilken effekt har de ekonomiska sanktionerna haft på det dag­liga livet i Sankt Petersburg – är det något man ser i gatubilden?
– Den mest synliga aspekten i det dagliga livet är de ryska sanktionerna mot importen av matvaror från väst. I allmänhet kan man se att alla matvaror blivit dyrare. Annars har också rubeln förlorat värde mot euron och dollarn, vilket lett till att en del företag gått i konkurs, eller gör nedskärningar för att dra ner på kostnaderna. Antalet tillgängliga arbetsplatser minskar.

Vilken effekt har de ekonomiska sanktionerna haft på det politiska klimatet?
– De ekonomiska sanktionerna har försämrat den allmänna ekonomiska situationen i Ryssland, men de har inte den politiska verkan man från väst hoppats på. Istället för att känna besvikelse över sitt eget lands regering ger den ryska befolkningen väst, särskilt USA:s och EU:s politiker, skulden för försvagandet av den ryska ekonomin. Som en följd är folk ännu mer förargade på sina ”fiender” och stöder den ryska anti-västliga utrikespolitiken.

Hur ser man de här stämningarna i det dagliga livet i Sankt Peters­burg – känner man av en isolering från, och en spänning mot väst?
– Ja, spänningen är nu en del av det ryska livet, men hittills ser man det inte i dagliga relationer med folk från väst. I stort tror jag att du inte skulle märka av någon förändring alls om du kom till Sankt Petersburg. En hel del har ändrats för dem som ska samarbeta med väst i olika områden, det är betydligt krångligare nu. Men det är inte något besökare och turister märker av.

Hur rapporteras kriget i Ukraina. Erkänner man att ryska trupper är involverade i striderna?
– Rapporteringen från kriget i Urkaina är färgad av rysk propaganda. Att ryska trupper är involverade erkänner man inte, men man säger att en del ryska frivilliga har rest till östra Ukraina för att ”stöda sina bröder i kampen mot ytterhögernationalisterna från västra Ukraina”. En liten minoritet av den ryska befolkningen känner till verkliga exempel på ryska trupper som deltagit, tycker inte om det och kritiserar den ryska inblandningen i kriget och de försöker göra något åt saken. Men det är en väldigt liten minoritet och det är mycket farligt för dem att tala högt om det här. Men ändå kommer många att delta i anti-krigsdemonstrationerna den första mars i Moskva och Sankt Petersburg.

Intervjun med doktor Belokurova är gjord den 26 februari.