Professorsinstallationer vid Åbo Akademi

Den 30 oktober kl. 18 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa.

 

 

Liselott Forsman

Liselott Forsman

 Liselott Forsman

installeras som professor i de främmande språkens didaktik inklusive flerspråkighet. Hennes installationsföreläsning går under rubriken ”Form, färdighet, fostran – språkundervisning i förändring”.

Forsman är född i Petalax den 12 februari 1969 och tog studenten vid gymnasiet i Petalax 1988. Efter att ha tagit filosofie magisterexamen vid Helsingfors universitet 1996 blev hon filosofie doktor vid Åbo Akademi 2006.

 

 

 

 

 

Kirsti Hemmi

Kirsti Hemmi

 Kirsti Hemmi

installeras som professor i de matematiska ämnenas didaktik. Hennes installationsföreläsning går under rubriken ”Att lära för framtiden”.

Hemmi är född i Kuopio den 18 november 1957. Efter att ha tagit klasslärarexamen vid Uleåborgs universitet 1980 doktorerade hon i matematik vid Stockholms universitet 2006.

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Nygård

Mikael Nygård

 Mikael Nygård

installeras som professor i socialpolitik. Hans installationsföreläsning går under rubriken ”Den finländska familjepolitiken – fortfarande en del av den nordiska modellen?”.

Nygård är född i Oravais den 9 mars 1966 och tog studenten vid Vörå samgymnasium 1985. Efter att ha tagit politices magisterexamen vid Åbo Akademi 1985 doktorerade han i statskunskap vid Åbo Akademi 2003.