Professorsinstallation vid Åbo Akademi

Den 4 december kl. 18 i Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, Åbo.

 

Rosenholm

Jessica Rosenholm

Jessica Rosenholm installeras som professor i farmaci, företrädesvis läkemedelsutveckling.

Hennes installationsföreläsning går under rubriken ”Nanomedicin – små läkemedel, stora möjligheter”.

Rosenholm är född i Åbo den 28 januari 1977 och tog studenten vid Katedralskolan i Åbo 1996. Hon tog diplomingenjörexamen vid Åbo Akademi 2002 och blev teknologie doktor vid Åbo Akademi 2008.