År 2017 utkommer Meddelanden från Åbo Akademi med fyra nummer i stället för nio som hittills. Åbo Akademis ledning vill med detta beslut använda kommunikationsenhetens, dit MfÅA:s redaktion hör, personalresurser på ett annat sätt.

Text & foto: Nicklas Hägen

Tidningens upplaga är 4 800 exem­p­­­­lar. Förhoppningen är att ÅA genom förändringen ska hitta metoder och kanaler att nå ut till fler.

– Tidningen har fått mycket bra feedback och jag tycker själv om den, men vi behöver göra något för att få större genomslags­kraft. Tidningen är bra för att hålla utomstående kontakter vakna och veta att vi finns, men det uppnår vi även med färre nummer, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

– Vi vill nå en bredare publik och kretsar som inte sedan tidigare känner oss. Också finskspråkiga.
I praktiken kommer förändringen att innebära att redaktörerna ingår i kommuni­kationsenhetens team för innehållsproduk­tion. Målsättningen är att öka fokus på webben, ökad synlighet i sociala medier, samt att erbjuda material till andra medier.

MfÅA gjordes helt om hösten 2013. Förändringen gjordes den gången på redaktionens initiativ och enligt dess egna visioner. Eftersom redaktionen inte har varit involverad i den nu stundande förändringen, är det i det här skedet svårt att säga något om hur den påverkar tidningens innehåll och linje. Hur det blir klarnar senast i februari, när det första numret 2017 publiceras.

– MfÅA:s läsare kommer även i fortsättningen att få läsa samhällsrelevanta och tankeväckande artiklar. Samtidigt kommer nu artiklar och nyheter att få större spridning via digitala kanaler. Åbo Akademi kommer bland annat att förnya sin webbplats till hundraårsjubileet 2018 med målet att på ett spännande sätt synliggöra akade­mins forskning och utbildningar, säger kommunikationschef Thurid Eriksson, som också är MfÅA:s ansvariga utgivare.