Att popularisera forskning och vetenskap står naturvetaren och folkbildaren Matts Andersén i Vasa nära om hjärtat. I våras gav han därför ut en bok om meteoritkratern Söderfjärden. Boken När himlen faller ner tar läsaren genom en både faktabaserad men på sina ställen också mer fiktiv världsresa genom årmiljoner från meteoritnedslaget för en halv miljard år sedan fram till idag. Bokens innehåll bygger på aktuella forskningsresultat.
– Boken är tänkt för alla tonåringar till över 100-åringar som är intresserade av rymden och himlakroppar såsom meteorer och asteroider. Där kunskapen om olika skeenden och epoker är mindre, har jag tagit med fiktiva inslag för att föra berättelsen framåt. Boken är egentligen en rymd- och tidsresa ända från den kambriska tiden för cirka 500 miljoner år sedan fram till dagens Söderfjärd, säger Matts Andersén.

Matts Andersén, tidigare rektor på Vasa Arbis, lyfter även fram mer existentiella frågor i sin senaste bok. Hur allvarligt ska vi ta den minimala chansen att en ny stor asteroid träffar och ödelägger hela planeten? Är hotet från rymden jämförbart med risken för en nukleär katastrof?

Ökat intresse bland unga

Andersén tycker sig ha märkt ett ökat intresse för rymden och astronomi överlag i synnerhet bland unga. Ett exempel är det populära och i år prisbelönta populärvetenskapliga programmet Kvanthopp i radio Vega. Samtidigt ser han ändå som en allmän tendens i massmedier och sociala medier att bevakningen av nya forskarrön och upptäckter allt oftare bara blir korta enkla skrap på en blänkande yta.

– Nu ser jag ett ökat behov och intresse av mer ingående och bättre än hittills publicerad och populariserad kunskap och rapportering om ny forskning inom naturvetenskaperna. Själv tänker jag därför publicera nya rön om Söderfjärden och bokens tema på besökscentret Meteorias webbsidor, www.meteoria.fi.

När himlen faller ner, av Matts Andersén.

 

 

 

 

 

 

 

 

När himlen faller ner, av Matts Andersén.