Snart finns gymnasiets matematikböcker som e-böcker. De är tillgängliga för eleverna gratis.

Text & foto: Nicklas Hägen

Som ett sidospår av sin forskning i programmering i slutet av 1990-talet sökte Ralph-Johan Back och Joakim von Wright ett sätt att skriva matematiska härledningar så enkelt som möjligt. De två professorerna i datavetenskap vid Åbo Akademi såg potential för undervisningen i de metoder de utvecklade, slog sig samman med Tapio Salakoski vid Åbo universitet och anpassade dem för undervisning från högstadiet framåt.

Back och Salakoski förde arbetet vidare och samarbetet har redan resulterat i 15 e-läro­böcker i matematik för finländska, svenska och estniska gymnasier. Läroböckerna kombinerar traditionella skolböcker med övningsböcker, där eleverna kan lösa sina hemuppgifter direkt i datorerna. Tack vare ny finansiering bestående av 600?000 euro från Svenska kulturfonden och 100?000 euro från Teknologiindustrins 100-årsfond, kan de nu färdigställa samtliga tio obligatoriska läroböcker i lång matematik och en av tre valbara.

Resultatet är en fullständig serie e-läroböcker för gymnasiets långa matematik. Böckerna är tvåspråkiga, man kan välja mellan svenska och finska.
– För oss är det en fråga om att erbjuda ett alternativ för undervisningen. Utbildningsstyrelsen har gett ett starkt stöd för att införa våra metoder i matematikundervisningen i skolan, och vi tror att de kommer att sprida sig, säger Ralph-Johan Back.

E-böckerna bygger på så kallade strukturerade härledningar, ett nytt sätt att skriva matematik som kräver att varje steg i beräkningen motiveras explicit och därför är mycket pedagogiskt. Till sin utformning bygger e-böckerna på HTML5-syntax, den senaste standarden för de språk som används av webbläsare. Det här gör att man i e-böckerna kan visa allt som går att visa på webben.

Möjligheten att till exempel lägga till figurer, video och vrida och vända på geometriska figurer gör e-böckerna mera levande än de statiska textböckerna.
– E-böcker har blivit allt populärare i undervisningen, men matematiken har släpat efter. Detta beror på att formler är svåra att skriva med tangentbord. I vår matematikbok har vi en speciell editor som gör att man antingen kan klicka på tecken i en teckenbank för att föra in dem i formeln eller skriva in dem med snabbkommandon, säger Back.
– Vill man till exempel skriva in tecknet för pi kan man göra det genom att skriva ”\pi”. Det här gör att det går lika snabbt som att skriva för hand.

Avsikten är nu att i nära samarbete med intresserade gymnasielärare utveckla e-böckerna med feedback från lärarna när de prövar böckerna i klassundervisning. Inom E-math-projektet har man gjort omfattande pilotundersökningar om e-böckernas användbarhet med närmare 1?000 elever i 17 finska, svenska och estniska gymnasier. De har gett lovande resultat.

– Lärarna har varit mycket förtjusta i e-böckerna eftersom härledningarna tvingar eleverna att motivera sina beslut och är lätta att korrigera. Eleverna har tyckt att de bättre förstår lärarens exempel, och lättare hittar fel i sina egna beräkningar, så även eleverna är positiva, säger Back.
– Fördelningen mellan vem som föredrar e-böcker och vem som föredrar papper och penna är ganska fifty-fifty. Men framför allt lärarna upplever att e-böckerna underlättar deras arbete och gillar dem.

Det pågående projektet är en vidareutveckling av EU-projektet E-math som pågick 2011–2013. Tidigare har forskningen kring e-läroböckerna finansierats av bland annat Finlands Akademi och TEKES.