Text: Marcus Prest

Finlands fyra kärnkraftsreaktorer togs i kommersiellt bruk 1977 (Lovisa 1), 1978 (Olkiluoto 1), 1981 (Lovisa 2) och 1980 (Olkiluoto 2). Internationellt anses kärnkraftverk byggda under 1970- och 1980-talen ha en livslängd på litet mer än fyrtio år. Dessa kraftverk har reaktortyper som hör till den andra generationens kärnreaktorer. Lovisareaktorerna har dock förnyat sina tillstånd för att få vara i drift till 2027 respektive 2030 – det skulle ge dem en 50-årig livstid, medan Olkiluotoreaktorerna som bäst håller på att förbereda ansökan om att förnya sina tillstånd med tjugo år.
Samtidigt står kraftverket Olkiluoto 3 klart – i varje fall vad gäller själva byggnadsarbetet. Det som fortfarande pågår är installationen av automatiska styrsystem, vilket gett upphov till ytterligare fördröjningar av bruktagningsdatumet – som nu är flyttat till 2018 (ursprungligen var planen att kraftverket skulle vara igång 2009). Det fanns planer på att bygga en fjärde reaktor i Olkiluoto men dessa bordlades i juni 2015 då TVO bestämde att inte lämna byggansökan till ministeriet. Det fanns också planer på att bygga en ny reaktor i Lovisa men de lades ner redan 2010.
Kraftverken i Lovisa ägs av Fortum, kraftverken i Olkiluoto av TVO (Teollisuuden Voima Oyj) och det planerade kraftverket i Pyhäjoki (i Hanhikivi) av Fennovoima.

 

Tabellen