År 1976 dödades hennes systers tre barn på öppen gata i Belfast, Nordirland. Då blev hon en av de mest envetna och passionerade fredskämparna i Europa och fick Nobels fredspris för sina insatser. Idag, 40 år senare, är Máiread Magu­ire fortfarande en oförbät­ter­­lig optimist som tror på fred och samförstånd trots alla pågående krig, flyktingkriser och andra våldsamma konflikter runto­m i världen.

Text & foto: Ari Nykvist

Utan fred ingen utveckling, ingen riktig frihet och inga för alla öppna vägar och alternativ. Med fred och samförstånd är däremot allt möjligt. Det är i ett nötskal grundbudskapet i fredskämpen Máiread Maguires budskap. Ett budskap hon sedan 1970-talet enträget och konsekvent har spritt både i härjade konfliktregioner och på freds- och andra konferenser världen runt.

I mitten av april besökte hon Vasa i egenskap av huvudföreläsare på konferensen ”Explorations in Peace & Conflict Research” med bland annat studerande från det allt populärare magisterprogrammet Peace, mediation and conflict research vid Åbo Akademi.
– Vi människor är ju, precis som Einstein påpekar, egentligen förnuftiga genier. Därför är det märkligt att vi inte ens nu på 2010-talet har lärt oss att respektera i stället för att döda varandra. Att vi ännu inte har insett att våld aldrig lönar sig. Trots all den nya och fina teknologin vi kan njuta av och trots all kunskap och utbildning, har vi inte lyckats ta fram ett gemensamt, hållbart och mänskligt moraliskt-etiskt värdesystem där huvud, empati och hjärta förenas.

Som så många andra, anser inte heller Maguire att fred är något så enkelt som motsatsen till krig och våld. Fred är något som alltid först utgår från att du som individ kan vara lugn, trygg och lycklig i dig själv. Maguire ser därför evighetsfrågan om fred på jorden både som en sorts personlig resa och som en kollektiv solidarisk mognadsprocess som alla har samma rätt att vara med i.

Paralyserade politiker

Enligt Maguire biter sig ändå i synnerhet många politiker och militärer envist fast vid idén om att krig och mänskligt våld löser olika samhällsproblem.
– En lång rad länder spenderar hundratals miljoner på vapen, militärövningar och krigsföring. Till och med här i 2010-talets Europa tycks man igen förbereda sig för krig. För Guds skull, hur är det möjligt? Vi måste prioritera dialog och mediation (förhandlingar) före krig och militarism som ju aldrig har varit och kommer aldrig att vara en hållbar lösning.

Ett organiserat och mobiliserat fredskrävande folk är en mäktig massrörelse som Maguire själv har sett att på riktigt kan påverka paralyserade rädda politiker och råbarkade militarister. Och i synnerhet kvinnornas roll i fredsfrågor är idag underskattad.
– Ge kvinnor mer plats i fredsförhandlingar och i den politiska processen överlag. Det ger snabbt konkreta resultat. Det gjorde det i Nordirland på 70-talet och kan göra det också nu till exempel i Afrika och Mellanöstern.

Men också de nordiska ländernas roll i fredsprocessen är idag viktigare än någonsin. Som oberoende fredsmäklare utanför Nato, kan både Finland och Sverige medverka till att EU inte går med i utan aktivt är emot den nuvarande ökande militära mobiliseringen i världen. Ända sedan terrorattackerna i USA för snart 15 år sedan, har det nämligen hela tiden pågått krig eller stora väpnade konflikter på olika håll runtom i världen.
– Krig och våld som har förstört hela nationer och hela generationers möjligheter till ett anständigt liv. Nu måste vi i Europa ta vårt ansvar och ställa vår egen vapenindustri och NATO till svars. Hur kan länder som kallar sig civiliserade låta det här ske? Om mänskligheten ska överleva, måste vi göra något idag, just här och nu. Den här förändringen måste komma från civilsamhället. Det finns inga alternativ.

Grät uppgivet

Maguire tror fortfarande på att ingen är bara ond eller bara god. Livet är för komplicerat för det, men ingen är ändå född mördare. Att döda och förstöra hör alltså inte till människans grundkaraktär vilket däremot förlikning, vänlighet, solidaritet och ickevåld gör.
– Om alla passionerat tror på och arbetar för fred och försoning får vi fred. Idag är jag mycket hoppfull och tror på att vi kan diskutera och komma överens med våra så kallade fiender. Då jag fick fredspriset för 40 år sedan grät jag uppgivet. Vad kan lilla jag, vad kan vi vanliga enkla människor göra för något så stort och svårt som fred och rättvisa tänkte jag då. Idag vet jag att bara vi tänker positivt och hjälper varandra, är det bara just vi som klarar av att och som kommer att göra något åt saken.

 

Konferens

Internationell konferens i Vasa om strävan efter en värld fri från våld

Den andra årliga konferensen ”Explorations in Peace & Conflict Research” arrangerades vid Åbo Akademi i Vasa den 15–16 mars 2016. Arrangörer var Åbo Akademis internationella magisterprogram PEACE (Peace, Mediation and Conflict Research) tillsammans med Center for Global Nonkilling, Hawaii, USA.
Temat för konferensen var ”Peaceful, Killing-free Societies as a Sustainable Development Goal”, det vill säga att ha som ett hållbart mål att uppnå fredliga samhällen där dödande inte förekommer. Det här målet har FN nyligen antagit som ett så kallat hållbart utvecklingsmål nr. 16.

Konferensen öppnades med en föreläsning av Máiread Maguire. Hon är Nobels fredspristagare 1976 och fredsaktivist. Hon talade under rubriken ”Working together towards a just, killing-free world”.
På konferensen samlades en internationell grupp av forskare, experter, samhällsaktivister och praktiker för att diskutera fred och skapa nätverk kring ämnet.