Inte mindre än 72 doktorer, 14 hedersdoktorer och en jubeldoktor promoverades vid Åbo Akademi den 27 maj. Under promotionshögtiden i Åbo stads konserthus uppfördes musik av bland annat Jean Sibelius och Gottfrid Gräsbeck. Musiken uppfördes av Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi, Studentkören Brahe Djäknar och Florakören vid Åbo Akademi. Dirigent var Sauli Huhtala.

Promotionsfest

Efter promotionshögtiden begav sig de nypromoverade, gäster från Nordens universitet och högskolor samt akademistaten i en ståtlig procession till Åbo domkyrka för att där ta del av promotionsgudstjänsten med biskop Björn Vikström som predikant.

Festligheterna fortsatte på kvällen då sammanlagt cirka 270 personer deltog i festbanketten på Åbo slott.

Foto: Marcus Prest.