Elon Musk presenterar Tesla Powerpack – en variant avsedd för industriella behov.
Foto: Ringo H. W. Chiu, AP/Lehtikuva.

Elbilstillverkaren Tesla har konstruerat ett batteri för privata hushåll. Batteriet har potentialen att revolutionera och i grunden förändra hela elmarknaden. MfÅA skarvar i energidiskussionen med Magnus Gustafsson som inleddes i januari i år.

Text: Marcus Prest

Ett nyckelproblem med vind- och solkraft har varit att man inte kan spara energin som genererats till tillfällen då det inte blåser eller då solen inte skiner. För en dryg månad sedan presenterade Elon Musk och Tesla ett batteri för hushåll – Tesla Powerwall – som en lösning på problemet.

I Powerwall är själva batteriteknologin i teknisk mening inte ny. Det som däremot är nytt är att det verkar vara fråga om en plug-and-play-lösning, och det har ingen av Teslas konkurrenter gjort tidigare.
– Det vill säga att det inte behövs någon lokal elektriker som inte vet vad den gör som ska installera batteriet, säger Magnus Gustafsson, docent i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.
Gustafsson tror inte att batteriet kommer att slå igenom i Finland ännu. Det beror på att våra elpriser är stabilt låga – vi har inte stora fluktuationer.

– Men som framgick i det som vi pratade om förra gången (MfÅA 1/2015) kommer mera sol och el på marknaden att leda till ökad volatilitet – det vill säga vi kommer att ha större svängningar i när utbudet är större än efterfrågan och efterfrågan är större än utbudet. Om man då kan koppla Tesla-batteriet till mjukvara som laddar och laddar ur batteriet så att det spelar mot utbud och efterfrågan på motsvarande sätt som vi idag har mjukvara som sköter aktiehandeln enligt samma princip – då ändras spelet.

Gustafsson säger att det är viktigt att hålla i huvudet att det är elbilstillverkaren Tesla som ligger bakom batteriet: den enskilt dyraste komponenten i en elbil är batteriet. Med volymproduktion av batteriet kan man få ner priset på bilen.
– Jag läste nyss att en av Teslas chefsingenjörer fått i uppdrag att se till att det går att sänka priset på bilen med hälften. En stor volym på batteriproduktionen passar väldigt bra in i den planen.
Batterier: laddningsförmågan hos alla batterier (med nuvarande teknologi) sjunker ett antal procent efter en viss mängd laddnings-/urladdningscykler. Om man spekulerar att en elbil efter, säg 250??000 kilometer med alla de uppladdnings- och urladdningscykler det innebär, förlorat 20 procent av sin ursprungliga batterieffekt (även den här siffran är spekulativ) har bilen också förlorat ungefär motsvarande räckvidd, men bilen har samtidigt slitits av användningen.
– Det jag tror att Elon Musk har planerat är det här: han skapar en marknad för använda elbilbatterier. Det trötta batteriet är kanske inte optimalt för en bil mera men för stationär tjänst, till exempel i ett hushåll, kan det vara mycket användbart. Och det innebär ingen extra stor investering av hushållet om man redan har en bil. Batteriet är redan betalt.

Vad säger du om tillgången till litium för batterierna?
– Jag säger att vi har en av världens största fyndigheter i Finland, den finns i Österbotten.
Vad säger du om att elbilarna egentligen gör behovet av kolkraften större?
– Jag säger att i Sverige har man redan abonnemang för elbilar där den energi man laddar sin bil med garanterat kommer från sol- och vindkraft.

Litet vid sidan av temat, men vad säger du om att sol- och vindkraft ju är trevligt men att vi ändå alltid i Finland kommer att behöva kärnkraft, särskilt under vintern?
– Jag säger att det kan hända att det är så – för tillfället. Men man kan sätta upp ett helt annorlunda system för konsumtion och produktion – ett system som är flexibelt och förutsägbart. Det är bland annat det som Vacon och Vasafirmorna sysslar med – att sätta upp system som balanserar utbud och efterfrågan så på ett smart och flexibelt sätt.