En virtuell sandlåda, legorobotar, samt ett tjugotal föreläsningar och workshoppar. Teknikdagarna erbjuder populärvetenskap för hela familjen.

Text: Nicklas Hägen

Sjöfart, datasäkerhet och hälsa är delar av programmet under Teknikdagarna som går av stapeln den 30–31 oktober. Under fredagen är programmet riktat till sjundeklassare, men under lördagen är det avgiftsfria programmet riktat till allmänheten.

Det övergripande temat i år är Big data, ett tema som enligt Mikael Nyberg, koordinator vid Åbo Akademi och ledare för Teknikdagarnas planeringsgrupp, har tolkats brett.
– Vi vill snarare visa på hur mycket data som samlas in, hur vanligt det är och vad man gör med data, än att koncentrera oss på de som samlar in gigantiska mängder information, säger Nyberg.
– Temat för dagen har valts utifrån fjolårets vinnare av Millenniumpriset för teknologi, Stuart Parkin, som skapade ett nytt läshuvud för hårddiskar. Det möjliggjorde insamlingen av stora datamängder, eftersom man kunde spara tusen gånger mera information på samma utrymme.

För både yngre och äldre besökare ordnas ett aktivitetsfyllt Teknikens torg där man bland annat kan bygga legorobotar och leka i en ”virtuell sandlåda”: en topografisk karta som projiceras med hjälp av en Kinect-kamera och en videoprojektor och reagerar på rörelser.
– Vanligtvis används sådana i landskapsplanering. Det finns modeller där man kan simulera regn och på det sättet se hur vattnet rör sig och om det till exempel blir översvämningar beroende på hur landskapet är utformat. Det är en rolig kombination av datateknik och andra fält, i det här fallet landskapsplanering, säger Nyberg.

Lördagens besökare får dessutom mäta sig själva med apparater som sjundeklassarna byggt och jämföra sig med en databas av information som samlats in under fredagen.
Lördagens föreläsningar och workshoppar försiggår på finska, svenska och engelska och riktar sig till en mer eller mindre vuxen publik. Dagen inleds av den populära astronomen Esko Valtaoja, professor emeritus vid Åbo universitet, och eftermiddagens huvudtalare är doktorand Mark Müller från ETH Zürich. Den senare kommer att tala om forskning i flygande robotar.
– Det handlar bland annat om maskinlärande – hur en maskin iakttar sin omgivning, hur den lär sig och hur den hanterar felsituationer. Vid ETH har de bland annat forskat i hur man ska få quadrokoptrar att klara av att landa tryggt om de till exempel tappar en rotor. Det är viktigt om vi i större utsträckning ska börja använda quadrokoptrar till att föra ut paket, säger Nyberg.
– Föreläsningarna är populärvetenskapliga och rekommenderas för besökare från gymnasieålder och uppåt, eller åtminstone från högstadieålder.

Cyberattacker och sjöfart

En av Nybergs egna favoriter i programmet är David Jacoby från Kaspersky Lab som föreläser under rubriken ”How to hack a country”. Lite tidigare på eftermiddagen talar Mikko Niemelä, före detta hackare, om anatomin för en cyberattack och hur en sådan är uppbyggd.
Andra exempel är hur Archipelago VTS samlar in och behandlar data för att, lite som ett flygledningscenter, styra fartygstrafiken, och hur morgondagens sjukhus och operationssalar digitaliseras. Åbo Akademi är representerat i programmet genom professor Kim Wikström (se artikel i MfÅA 5/2014), alumnerna från företagen Walkbase och Tribeflame och med flera workshoppar.

Nytt för i år är att också yrkeshögskolorna deltar.
– Vi tog med Åbo yrkeshögskola i programmet, vilket öppnade dörrarna för att yrkeshögskolorna skulle delta också i Helsingfors. Det är roligt, de ger en helt annan vinkling på saker, säger Nyberg.
Teknikdagarna ordnas för att väcka ett intresse för teknik. Evenemanget ordnas för andra gången i Åbo och för femte gången nationellt. Senast lockade det 800 personer och i år är målsättningen att locka över tusen besökare bara på lördagen.

I Åbo äger Teknikdagarna rum i ICT-huset, Joukahainengatan 3–5. Dörrarna öppnar på lördagen den 31 oktober kl 9.00 och programmet pågår mellan 9.30 och 17.30. Programmet finns i sin helhet på nätsidan: tekniikanpaivat.fi/turku.