Universitetslärare Jean Claude Mutiganda

–?Studerande ska fostras att tänka som chefer, det vill säga självständigt, med bra självförtroende och tro på sin förmåga, säger Jean Claude Mutiganda.

Text & foto: Marcus Prest

Universitetslärare Jean Claude Mutiganda som håller kurser i redovisning anser att den stora och egentligen enda viktiga frågan för de flesta som utbildas vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi är: blir du en bra chef eller inte?
– Det är ingen idé att utbilda sig själv i fyra-fem år om man inte har ambitionen att bli chef, säger Mutiganda.
– Eftersom jag själv har erfarenhet av att göra upphandlingar och att arbeta i ledning för en organisation, det vill säga jag har erfarenhet av det område jag undervisar i, vill jag betona konkreta exempel i undervisningen. Jag betonar teoriernas nytta som hjälpmedel och verktyg för att förstå aspekter av en situation men samtidigt är det viktigt att akta sig för att teorierna börjar styra ens tänkande.

Mutiganda säger att redovisning är att använda makt – och att det är viktigt att vara medveten om den saken. En redovisningsrapport påverkar hur människor tänker.
– Man ska ge en fullständigt korrekt bild men man ska också kunna visa på vad siffrorna betyder och vad vissa beslut kommer att innebära. Man ska vara som en läkare som ger en diagnos. Man ska inte påstå saker, eller gå med på saker som inte håller. Studenterna måste förstå att det är de som är experter och att det är de som måste ta ansvar eftersom de kan ämnet bäst. Ekonomer ska jaga felaktiga sätt att tänka.

Vad tänker du på nu?
– Felaktiga sätt att tänka är sådana tankemönster som leder oss till finanskriser.

Hur utbildar man en bra ekonom?
– Man måste börja på individens egen nivå – så att individen ser ett sätt att orientera sig i systemet. Sedan ger man mer information och visar hur saker fungerar på organisationsnivå. Sedan nationell nivå och internationell nivå. Man måste lära studerande att ifrågasätta ekvationer, även de ekvationer som många etablerade ekonomer verkar tro att har ramlat ner från himlen.
– En bra ekonom behöver inte kunna saker utantill. Det handlar mera om att lära sig förstå hur någon annan tänker, vilka modeller någon annan använder och utifrån den förståelsen kunna ge goda råd. Och att helt enkelt göra det som du som människa är född att bli.

Vad är man född att bli?
– Att bli chef.

Vad innebär det?
– Att man är säker på vad man håller på med. Att man litar på sig själv och sin professionalitet. Det betyder inte att man sätter sig över andra, det betyder att man förstår sin egen yrkeskunskap på ett sätt som gör att ingen annan kommer och berättar för en hur man ska göra sitt jobb. Då man förstår det förstår man också att det är fel att tro att man är chef över någon annan. Det betyder förstås inte att det skulle vara fel att ge goda råd eller handleda. Tvärtom. Att ge goda råd och handledning är till för att hjälpa den andre att bli sin egen chef.

Hur utbildar man en människa att bli chef på det sättet?
– Det handlar inte så mycket om inlärda färdigheter, förutom de för ekonomen rent yrkesmässiga som ju måste vara av högsta klass. Men chefskapet i den här meningen handlar om att hitta sina inre talanger, att genom socialisering se hur man får fram dem i en grupp och utifrån det får självförtroende att utöva sitt yrke.