Personalnytt | Staff News

Välkommen till Personalnytt!

För att underlätta den interna informationsgången kommer forskare och personal vid Åbo Akademi i fortsättningen att erhålla nyhetsbrevet Personalnytt varannan fredag under läsåret.

Om du har något du denna väg vill meddela kollegiet ska du lägga upp materialet på svenska och engelska på nätet, samt skicka redaktionen en länk och några meningar text som berättar vad det handlar om. Feedback och material skickas per e-post till
meddelanden@abo.fi

Planerade utskick 2019 (deadline föregående måndag):
11.1, 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4, 3.5, 17.5, 31.5, 23.8, 6.9, 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 29.11, 13.12.

Welcome to Staff News!

In order to improve the flow of internal information the e-mail newsletter Staff News will be sent to researchers and staff at Åbo Akademi University every other Friday during the academic year.

If you wish to share information through this channel the first thing you need to do is add the content on the ÅA-web in Swedish and English. Having done that, please send through e-mail the web link and a few lines of text explaining what you wish to communicate to:
meddelanden@abo.fi

Scheduled publishing dates for 2019 (deadline on the previous Monday):
11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 31/5, 23/8, 6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12.