Din gåva varar länge

I samband med sina 100-årsjubileumsförberedelser samlar Åbo Akademi in medel för att garantera högklassig undervisning och forskning på svenska i Finland även i framtiden.

För att stärka universitetens grundkapital har staten inlett ett nytt motfinansieringsprogram som går ut på att lägga till högst tre euro för varje euro i privata donationer som inkommer till Åbo Akademi tills 30.6.2017.

De insamlade medlen används för att stödja undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi. Alla donationer – såväl stora som små – är värdefulla för Åbo Akademis framtid.

Åbo Akademi tackar varmt alla som deltar i kampanjen!